Nieuwsbrief nieuwe stijl


Sinds jaar en dag verscheen er ťťn maal per jaar een nieuwsbrief van het hospice die per mail of per post werd verstuurd. Naast interviews, werden hierin verhalen over het reilen en zeilen van de Vier Vogels, informatie vanuit de coŲrdinatoren en het bestuur of financiŽle overzichten beschreven.

Informatie via website

Nu steeds meer mensen gebruik maken van het internet en ook onze website steeds vaker wordt bekeken is voor het hospice de tijd aangebroken om de papieren versie te laten verdwijnen en geheel over te stappen naar informatie via de website. Uiteraard spelen ook financiŽle ontwikkelingen hierbij een rol. Een papieren nieuwsbrief blijkt een steeds grotere kostenpost te worden voor het hospice.

Berichtjes uit het hospice

Daarom gaat de nieuwsbrief verdwijnen in zijn oude vorm.

In plaats hiervan worden een aantal malen per jaar ‘berichten uit het hospice’ op de website gezet, gelardeerd met fotomateriaal. Deze teksten zullen een zo breed mogelijke informatie bevatten. Dit kan een interview zijn, een gedicht of een verslag van een personeelsuitje. Een beschrijving van activiteiten die voor sponsors van belang zijn, een financieel overzicht, een bericht vanuit het bestuur of een artikel over het wel en we van het hospice.

We hopen op deze manier een zo breed mogelijk publiek te bereiken waarbij ook de website een steeds prominentere rol gaat krijgen.

Overzicht

Eťn maal per jaar wordt er een overzicht van de geplaatste ‘nieuwsberichten’ per post naar de donateurs gestuurd die hebben aangegeven graag een papieren versie te willen blijven ontvangen.

Onze kernwaarden zijn:

  • Eigenwaarde
  • Rust
  • Wijsheid
  • Geborgenheid