Vacature Voorzitter Bestuur


Wegens statutair aftreden zoekt het bestuur van Hospice “De Vier Vogels” een voorzitter

 

Hospice De vier Vogelsis een kleinschalig bijna thuis huis waar terminaal zieken hun laatste levensfase in alle rust en geborgenheid kunnen doorbrengen. Er is 24 uurs palliatief verpleegkundige zorg en grote inzet van heel betrokken vrijwilligers. Twee vaste coördinatoren hebben de dagelijkse leiding en vormen het aanspreekpunt voor bewoners, familie, verzorgenden, vrijwilligers en instellingen waarmee de hospice samenwerkt.

 

De meeste mensen sterven het liefst thuis, maar als dat om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, nemen de (medische) professionals en toegewijde vrijwilligers deze zorg graag op zich. Partners, familieleden en andere naasten hebben zo tijd en aandacht om afscheid te nemen.

 

Het hospice is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen, huidskleur, geloof of levensbeschouwing.

 

Bestuur van Hospice De Vier Vogels

Het bestuur is “maatschappelijk eigenaar” van de organisatie en in die rol eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en het functioneren van de coördinator. Het bestuur is klankbord voor de coördinator en geeft deze zowel gevraagd als ongevraagd advies. Het bestuur balanceert tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, positie nemen en toegankelijk zijn. Het bestuur ondersteunt actief de relatie van de hospice met het netwerk van zorginstellingen in de regio en komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar en is aanwezig bij informele bijeenkomsten. Voorzitter, de vice voorzitter, secretaris en penningmeester zijn als dagelijks bestuur aanspreekpunt voor en praktisch ondersteunend naar, de coördinator. De algemene bestuursleden bewaken de meer externe toezichtrol.

 

Onderwerpen waarbij het bestuur ondersteunt en toezicht houdt zijn onder andere:

- ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
- de organisatie en haar prestaties;
- het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
- het functioneren van coördinator;
- belangrijke externe ontwikkelingen;
- de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
- de statutair voorgeschreven taken.

 

Algemeen profiel van het bestuur

Ieder lid van het bestuur dient over de algemene competenties te beschikken:

* betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de (palliatieve) zorg in het bijzonder;

* affiniteit met de doelstelling van hospices en Hospice De Vier Vogels in het bijzonder;

* algemene bestuurlijke kwaliteiten, strategisch inzicht en ervaring met complexe organisaties bij voorkeur op het vlak van (maatschappelijk) ondernemerschap, kwaliteit van zorg en versterking van de cliëntgerichtheid;

* het vermogen en de attitude om de coördinator met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de coördinator te toetsen;

* collegiale instelling en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

* in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in het bestuur én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;

* inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een kleinschalige hospice stellen;

* integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische en onafhankelijke opstelling;

* academisch werk- en denkniveau;

* Voldoende beschikbaarheid; naast formele vergaderingen verwachten we aanwezigheid bij informele bijeenkomsten en gesprek met medewerkers, vrijwilligers en eventueel verwanten binnen de organisatie.

 

Voorzitter van Hospice De Vier Vogels

De voorzitter van Hospice De Vier Vogels is relationeel en procesmatig sterk, heeft ervaring in het (bege)leiden van discussies, is flexibel met oog voor ieders belang en bijdrage, heeft kennis van wet en regelgeving in de palliatieve thuiszorg, AWBZ en WMO en andere relevante financieringsbronnen. We zoeken een ondernemende voorzitter met financieel inzicht en verbinding met maatschappelijk ontwikkelingen en de organisatie van de zorg. De voorzitter bewaakt de continuïteit, ziet toe op het ontwikkelen van actueel, strategisch en consistent beleid en de gezamenlijke uitvoering daarvan. De voorzitter vertegenwoordigt de hospice waar nodig in relevante externe netwerken, treedt op als ambassadeur voor bijvoorbeeld de werving van vrijwilligers en vertegenwoordigt het bestuur bij jaarlijkse interne bijeenkomsten voor medewerkers, verzorgenden en vrijwilligers.

 

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de functie en/of de procedure kunt u contact opnemen met de coördinator, Nelly Troost (telefoon 06 22749099/ info@hospicerotterdam.nl) of de huidige voorzitter, Marc van den Heuvel (telefoon 06-37438859)

 

Wij ontvangen graag uiterlijk 15 januari 2018 uw cv met een toelichting waarom u deze interessante nevenfunctie wilt vervullen. Wilt u deze sturen aan de coördinator van onze Hospice, mevrouw Troost.

Gesprekken zullen in de tweede helft van januari plaatsvinden.

 

Onze kernwaarden zijn:

  • Eigenwaarde
  • Rust
  • Wijsheid
  • Geborgenheid