Betekenis van de naam De Vier Vogels

Het getal vier

Het getal vier staat voor compleetheid:

 • De elementen: aarde, water, vuur, lucht
 • De seizoenen: winter, lente, zomer, herfst
 • De tijden van het etmaal: morgen, middag, avond, nacht
 • De levensstaten: jeugd, adolescentie, volwassenheid, ouderdom
 • De zijns-staten: ik, fysiek lichaam, etherisch lichaam, astraallichaam
 • De maanfasen: wassend, volle maan, afnemend, nieuwe maan
 • De rekenwijzen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
 • De stemsoorten: sopraan, alt, tenor, bas

Vogels

De dieren die verbonden zijn met hemel en aarde; van de aarde kunnen loskomen om in de lucht te stijgen en vrij te zijn. Wij hebben gekozen voor vier vogels, die verbonden zijn met de vier elementen:

 • fazant met aarde
 • zwaan met water
 • wielewaal met vuur
 • leeuwerik met lucht

Zoals een mens in de moederschoot wordt gevormd uit en door de vier elementen, zo verlaten de elementen ons een voor een tijdens het stervensproces.

Aarde

Eerst verdwijnt het element aarde. Het verlies aan gewicht, lichaamskracht, materie, de energie loopt terug.

Water

Dan verdwijnt het element water. Er ontstaat verlies van controle over de lichaamsvochten met als gevolg incontinentie, overmatig zweten, loopneus, loopoor. Hierdoor droogt langzaam het hele systeem uit.

Vuur

Het element vuur verdwijnt. Mensen krijgen het koud, beginnend bij de uiteinden van het lichaam, handen, voeten, oren, neus. De organen drogen uit en de warmte trekt zich terug in de richting van het hart.

Lucht

En uiteindelijk geeft het element lucht het op als ten laatste de adem definitief stopt.

Dit geheel kan een langzaam verlopend proces zijn, maar het kan zich ook binnen enkele uren voltrekken. Het is heel indrukwekkend om mee te maken en te zien hoe de materie daadwerkelijk wordt ontbonden: het onthechten van deze aarde. Daarnaast zijn er de subtielere energieŽn die oplossen, maar dat is veel minder zichtbaar voor onze ongeoefende zintuigen.


Hospice De Vier Vogels, waar deze processen zich voltrekken.