Nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief 'nieuwe stijl'

Sinds jaar en dag verscheen er éénmaal per jaar een nieuwsbrief van het hospice die per mail of per post werd verstuurd. Naast interviews, werden hierin verhalen over het reilen en zeilen van De Vier Vogels, informatie vanuit de coördinatoren en het bestuur of financiële overzichten beschreven.

 

Geen papieren versie meer

Nu steeds meer mensen gebruik maken van het internet en ook onze website steeds vaker wordt bekeken, is voor het hospice de tijd aangebroken om de papieren versie te laten verdwijnen en geheel over te stappen naar informatie via de website. Uiteraard spelen ook financiële ontwikkelingen hierbij een rol. Een papieren nieuwsbrief blijkt een steeds grotere kostenpost te worden voor het hospice.

 

Berichten uit het hospice op website

De nieuwsbrief in zijn oude vorm gaat verdwijnen. In plaats hiervan worden een aantal malen per jaar 'berichten uit het hospice' op de website geplaatst, gelardeerd met fotomateriaal. Deze teksten zullen een zo breed mogelijke informatie bevatten. Dit kan een interview zijn, een gedicht of een verslag van een personeelsuitje. Een beschrijving van activiteiten die voor sponsors van belang zijn, een financieel overzicht, een bericht vanuit het bestuur of een artikel over het wel en we van het hospice.

 

Breed mogelijk publiek

We hopen op deze manier een zo breed mogelijk publiek te bereiken waarbij ook de website een steeds prominentere rol gaat krijgen. Eén maal per jaar wordt er een overzicht van de geplaatste 'nieuwsberichten per post naar de donateurs gestuurd die hebben aangegeven graag  een papieren versie te willen blijven ontvangen.

 

In Vogelvlucht

Onderstaand treft u nog een aantal edities van onze nieuwsbrief 'In Vogelvlucht' aan.

U kunt deze nieuwsbrieven openen (als pdf) door erop te klikken: