24 uur per dag zorg

Wanneer genezing niet meer aan de orde is, staat de kwaliteit van de laatste levensfase voorop. De medische zorg in hospice De Vier Vogels bestaat uit het verminderen van klachten en wordt gegeven door de (eigen) huisarts en ervaren verpleegkundigen. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig, de huisarts is altijd oproepbaar. Het medische team werkt nauw met elkaar samen en schakelt waar nodig andere zorgverleners in, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Daarnaast zijn er in het hospice coördinatoren, speciaal opgeleide vrijwilligers en huishoudelijk hulpen aanwezig om de zorg voor de bewoners op zich te nemen.

 

Psychosociale en spirituele zorg

Naast de medische zorg richten wij ons ook op de verwerking van angst en verdriet die vaak met ziekte gepaard gaan. De geestelijk verzorger komt wekelijks langs.  Onze coördinatoren kunnen een familiegesprek begeleiden of verwijzen door naar een psycholoog als dat wenselijk is. Onze getrainde vrijwilligers bieden altijd een luisterend oor of kunnen zorgen voor afleiding in de vorm van een praatje, een spelletje of door voor te lezen. De wensen van onze bewoners staan daarin centraal.

 

Aanvullende zorg

Twee keer per week geeft een gespecialiseerd verpleegkundige bewoners desgewenst een massage of inwrijving met etherische olie. Regelmatig wordt er live zachte muziek gespeeld of kunnen bewoners zich samen met een professioneel schilder creatief uiten. Het vastleggen van het levensverhaal behoort ook tot de mogelijkheden

 

Respijtzorg

Hospice De Vier Vogels biedt ook respijtzorg, een tijdelijke zorg voor de ongeneeslijk zieke door professionals en vrijwilligers. Dit kan worden ingezet om de mantelzorgers te ontlasten. Respijtzorg kan ook uitkomst bieden om de periode vanuit het ziekenhuis naar huis te overbruggen. Respijtzorg duurt meestal één tot drie weken. In overleg kan daarvan worden afgeweken. Voor opname is een indicatie nodig vanuit het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Lees  meer over onze Respijtzorg

 

Na het overlijden

Bewoners mogen na het overlijden 24 uur in het hospice blijven. Zo kunnen nabestaanden nog in de geborgenheid van ons huis bij de overledene zijn. Familieleden ervaren dit doorgaans als zeer waardevol. Indien gewenst dragen de medewerkers van het hospice samen met de familie de overledene uit met een gepast ritueel.

 


 

"Ik leer elke keer als ik hier ben. Het is een uitdaging om ook met familieleden om te gaan die het moeilijk hebben. Als zij uiteindelijk ook tevreden zijn, geeft mij dat een enorme kick."