Over de opname en de kosten van een verblijf

Overweegt u een verblijf in hospice De Vier Vogels en u heeft daarvoor een indicatie? Dan kunt u een afspraak maken voor een kennismaking en rondleiding in ons huis. Ook kan een van de coördinatoren bij u langs komen, thuis of in het ziekenhuis. De coördinator verstrekt meer informatie en polst uw verwachtingen en wensen.

 

Levensverwachting

Ook neemt de coördinator contact op met uw behandelend arts. De levensverwachting van de bewoner is belangrijk in de acceptatie voor opname in het hospice. Wij gaan daarbij uit van een levensverwachting van maximaal drie maanden.

Huisarts

Tijdens uw verblijft blijft uw eigen huisarts indien mogelijk uw behandelend arts. Is dat niet mogelijk, dan neemt de arts van het hospice de medische zorg over.

 

Wachtlijst

In overleg met onze medische coördinator kunnen wij mensen op de wachtlijst plaatsen als:

  • Toekomstige bewoners nog niet in de terminale fase zijn;
  • De zieke zo lang mogelijk thuis wil blijven tot het moment dat het voor de mantelzorg niet meer mogelijk is;
  • Het hospice op het moment van aanmelding geen kamers beschikbaar heeft.
     

Kosten en eigen bijdrage

De medische zorg in De Vier Vogels wordt in de meeste gevallen vanuit de zorgverzekering vergoed, net zoals de thuiszorg. Voor de verblijfskosten betalen patiënten een eigen bijdrage van € 35,- per dag. Steeds vaker vergoeden ziektekostenverzekeringen deze kosten geheel of gedeeltelijk.


 

"Ik heb veel waardering voor de wijze waarop mijn vader de laatste dagen van zijn leven in De Vier Vogels is bijgestaan. Mede dankzij ale medewerkers van het hospice hebben wij deze verdrietige periode als een bijzondere gebeurtenis in ons leven ervaren."