Voor Verwijzers

Wanneer genezing niet meer mogelijk is,†staat de kwaliteit van leven voorop. Het is†belangrijk om in samenspraak met uw patiŽnt†te onderzoeken welke zorg het best bij hem of†haar past. Staat veiligheid voorop of is†de organisatie van de zorg thuis moeizaam, dan†is een hospice een goede optie.

Rust en geborgenheid

In ons hospice†vinden terminaal zieken rust en geborgenheid.†De medewerkers gaan met respect met de patiŽnt en zijn naasten om.†Ongeacht leeftijd, inkomen, huidskleur, geloof of levensbeschouwing. Er is†een vast team verpleegkundigen 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig†en de huisarts is oproepbaar. Ervaren vrijwilligers zorgen voor het reilen en†zeilen van het huis en ontlasten waar mogelijk de mantelzorgers.†

Opname-indicatie†

Wanneer u uw patiŽnt aanmeldt voor een verblijf in hospice De Vier†Vogels, neemt de coŲrdinerend arts van het hospice contact met u op. Zij bespreekt met u de conditie en de sociale context van uw patiŽnt en beslist†over de opname. Gewichtsverlies en afname van energie en mobiliteit†zijn belangrijke indicatoren voor een levensverwachting korter dan drie†maanden.

Zelf medische zorg verlenen of overdragen?
De meeste huisartsen in Rotterdam Delfshaven en soms ook daarbuiten,†blijven na een opname in hospice De Vier Vogels hun eigen patiŽnten†behandelen. Heeft u uw praktijk buiten dit gebied, dan kunt u de zorg†geheel aan de huisarts van het hospice overdragen. In overleg is het†ook mogelijk om alleen de acute of medische zorg over te dragen†en de sociale zorg zelf te blijven doen. Wanneer de huisarts van het†hospice verantwoordelijk wordt voor de medische zorg, draagt u het†patiŽntendossier over.


Medische zorg
Met een vast team verpleegkundigen en een huisarts op afroep, biedt†hospice De Vier Vogels high care zorg aan de bewoners. Wij werken onder†meer met medicijnpompen, vernevelapparatuur en zuurstofcontainers:†nagenoeg alles wat buiten de ziekenhuisbehoefte ligt.


Respijtzorg
Om mantelzorgers even op adem te laten komen, biedt hospice De Vier†Vogels respijtzorg, een tijdelijke zorg voor de ongeneeslijk zieke door†professionals en vrijwilligers. Respijtzorg kan ook uitkomst bieden ter†overbrugging van het ziekenhuis naar huis, om thuis de zorg goed te†regelen. Respijtzorg duurt meestal ťťn tot drie weken. In overleg kan†daarvan worden afgeweken.


Euthanasiewens
In eerste instantie zet het hospice in op palliatieve zorg. Daarom†zal een voorgenomen euthanasie vaak vůůr een hospice-opname†worden uitgevoerd om te voorkomen dat de patiŽnt tegen zijn wens†erg achteruitgaat of zorgafhankelijk wordt. Heeft uw patiŽnt een euthanasiewens die al uitgebreid met u is besproken ťn faalt het palliatieve beleid in het hospice, dan kunt u de euthanasie in het†hospice uitvoeren, uiteraard mits aan alle wettelijke voorwaarden is†voldaan. Te allen tijde kunt u advies inwinnen van de SCEN-arts en/of het†Consultatief Palliatief Team.

Informatiebijeenkomst of lezing
Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten voor†professionals in de zorg. Op verzoek geven wij lezingen over palliatieve†zorg aan zorginstellingen, verenigingen en kerken. Heeft u belangstelling†voor een informatiebijeenkomst of een lezing en wilt u meer weten,†neem dan contact op met een van de coŲrdinatoren van het hospice.

Kosten
De medische zorg in hospice De Vier Vogels wordt uit de zorgverzekering vergoed, net zoals de thuiszorg. Hierbij is een wettelijke†inkomensafhankelijke eigen bijdrage verplicht. Voor het verblijf in het†hospice vragen wij een bijdrage van minimaal € 35,00 per dag. Steeds vaker vergoeden ziektekostenverzekeringen deze kosten geheel of
gedeeltelijk. De eigen bijdrage mag echter nooit een opname in de weg†staan.


Onze kernwaarden zijn:

  • Eigenwaarde
  • Rust
  • Wijsheid
  • Geborgenheid