Alle giften zijn welkom en worden welbesteed

De kosten van terminale zorg zijn nog altijd hoger dan de overheid vergoedt. De medische zorg wordt vaak door de zorgverzekeraar van de patiŽnt vergoed. Voor de verblijfkosten betalen patiŽnten een eigen bijdrage van minimaal € 25,00 per dag. Voor de overige kosten zoals extra’s voor de patiŽnten, exploitatie van het huis, inrichting en onderhoud zijn wij afhankelijk van giften.

Wat wij doen met uw gift

Van deze giften kunnen wij onder meer:†

  • terminaal zieken voor wie de eigen bijdrage te hoog is, toch liefdevol verzorgen tijdens de laatste levensfase;
  • een huiselijke sfeer creŽren die hoort bij een bijna-thuis huis, met bijvoorbeeld iets lekkers bij de koffie, verse bloemen en kaarsen;
  • de kwaliteit van leven voor onze bewoners bevorderen door hen een ontspannende massage aan te bieden, die de pijn (even) doet vergeten;
  • ontspanning bieden in de vorm van live klassieke muziek of een kleine schildercursus;
  • de tuin onderhouden waarin onze bewoners beschut kunnen genieten van de zon en de bloemenpracht.

Hoe kunt u geven?

U kunt voor € 5,00 per maand al vriend worden van Hospice De Vier Vogels. Hiervoor krijgt u vier keer per jaar een nieuwsbrief via de mail toegestuurd en wordt u uitgenodigd voor lezingen of bijeenkomsten die het hospice organiseert. Uw donatie is welkom op NL58 INGB 0000035254, ten name van Hospice Rotterdam.

Het is ook mogelijk om een eenmalige, jaarlijkse of maandelijkse bijdrage te storten via een machtiging.

Testament

Een optie is†ook†om†in uw testament op te nemen dat een deel van uw nalatenschap ten goede komt aan Stichting Hospice Rotterdam.

ANBI

Stichting Hospice Rotterdam is een instelling die het algemeen nut beoogt, waardoor schenkingen in beginsel aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (ANBI-status).

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2017-2018

  1. Het voldoen aan de vraag naar kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg in de laatste levensfase door het aanvullen van mantelzorg in een (bijna) thuissituatie door vrijwilligers en verpleegkundigen.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het bieden van palliatieve terminale 24-uurs zorg en ondersteuning in het hospice, de overname naar behoefte van de regierol voor de bewoner en de coŲrdinatie van de zorgverlening.

"Bij de informatieochtend voor vrijwilligers kreeg ik de vraag: wat kom je halen en wat kom je brengen? Dat sprak mij aan."