Onze sponsoren

Elk jaar ontvangen we schenkingenvan veel particulieren en enkele(kerkelijke) organisaties. Ook kunnen we cruciale projecten realiseren dankzijroyale bijdragen van diverse fondsen en stichtingen.

Hieronder volgt een overzicht van de sponsoring in de jaren 2011 t/m 2017.

Wij zijnbijzonder dankbaar voor dezeondersteuning van onswerk!

2017

Vervanging keuken

Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam

Stichting Volkskracht

Rookvoorziening

Stichting Volkskracht

Vervanging alarmsysteem

Jan Willem Hendrik Pasman Stichting

LVC

Basistraining vrijwilligers

Monuta Charity Fund

Stichting Van Leeuwen Van Lignac

Aanschaf anti-decubitusmatrassen

Stichting ROPARUN palliatieve zorg

Vrije schenking

Stichting Sophie Rosenthal

2016

Aanschaf tillift

Fundatie Van den Sandheuvel, Sobbe

Stichting Coolsingel

Vrijwilligersdag

Stichting Heilige Geest Huis

Herdenkingsbijeenkomst

Stichting Elise Mathilde Fonds

Airco's kamer straatzijde

StichtingMundo Crastino Meliori

Stichting Van Capellen

Stichting Roparun Palliatieve Zorg

Vrije schenking

Stichting Sophie Rosenthal

2015/2016

Basistraining vrijwilligers

G.Ph. Verhagen Stichting

Stichting Bevordering Volkskracht

Verdiepingstraining vrijwilligers

StichtingDe Groot Fonds

Jan Willem Hendrik Pasman Stichting

Van Beek-Donner Stichting

Herdenkingsbijeenkomst

Stichting Elise Mathilde Fonds

2015

Uitje vrijwilligers

Stichting Heilige Geest Huis

Zonwering serre

Stichting Stad Rotterdam Anno 1720

Herdenkingsbijeenkomst

Stichting Elise Mathilde Fonds

Vrije schenking

Stichting Sophie Rosenthal

2014

Herdenkingsbijeenkomst 5 november 2014

Stichting Elise Mathilde Fonds

Lustrum 29 november 2014

CVU Uitvaartverzorging Rotterdam

Dijkstra Voerman, Advocatuur & Notariaat

Stichting Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht

Van Oord Dredging & Marine Contractors

Vrije schenking

Stichting Sophie Rosenthal

2013

Extra training vrijwilligers

DBLFonds

Vrijwilligersdag

Sint Laurensfonds

Vervangen matrassen

Stichting van Leeuwen van Lignac
Stichting Coolsingel

Naambadges voor de vrijwilligers

Royal Posthumus

Vervanging meubilair bewonerskamers

Stichting Groenevelt's Liefdegesticht

Renovatie ziekenkamer en aanschafhuishoudelijke apparatuur

G. Ph. Verhagen-Stichting
Stichting Physico

Keerkleppen in toevoerleiding brandslang

Van Capellenstichting

Herdenkingsbijeenkomst 6 november 2013

Stichting Elise Mathilde Fonds

Kerstbuffet voor vrijwilligers

Thurkow Fonds

Aanschaf koelplaats en jasschorten voor de laatste zorg

Monuta Charity Fund

2012

Vervanging bedden met toebehoren

Af te ronden in 2013

Stichting NutsOhra

Stichting Roparun

Renovatie keuken begane grond

Af te ronden in 2013

Stichting Aelwijn Florsz Fonds

Aanschaf CV-ketel

Stichting Santheuvel / Fundatie Van Stoutenburg

Herdenkingsbijeenkomst7 november 2012

Stichting Elise Mathildefonds

Extra training vrijwilligers in oktober 2012

Stichting Stad Rotterdam 1720

Extra schenkingen

Stichting Sophie Rosenthal

Johannesstichting

2011

Project renovatie en restauratie van ons pand en aanpassingen binnenshuis

Voltooid november 2011

G.Ph. Verhagen-Stichting

Remonstrantse Kerk Rotterdam

Stichting Coolsingel

Stichting Bevordering Volkskracht

Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam

Stichting Job Dura Fonds

Stichting Van Leeuwen Van Lignac

Vrouwe Groenevelt’s Liefdesgesticht

Project automatisering administratie, digitaal roosteren, opwaardering website

Voltooid in november 2011/maart 2012
SKANfonds Stichting

Het Heilige Geest Huis

Project reparatie serre

Voltooid december 2011
Pasman Stichting ’s Gravenhage

Van Capellen Stichting

Project opknapbeurt tuin en nieuw tuinhuis

Voltooid 9 oktober 2011

Lions Club Rotterdam Host


Ons hospice biedt plek aan vier bewoners die elk een eigen comfortabele kamer met badkamer en toilet hebben.