Historie Hospice De Vier Vogels

Het initiatief om een hospice op te richten ontstond bij Gidi Croes-Schneider (spiritueel adviseur), Cintha van den Toorn (fysiotherapeut/haptonoom en psychotherapeute) en Nel Parqui-Visser (fysiotherapeut met ervaring in een ander hospice). Zij vonden elkaar en deze initiatiefgroep werd aangevuld met Jaap Cuperus (penningmeester), Frans Reynders (huisarts) en Hans Boekhout (organisatieadviseur). Gezamenlijk vertegenwoordigden zij verschillende geestelijke stromingen: Joods, Rooms-Katholiek, Boeddhistisch, Vrijzinnig Protestants, Protestants en Antroposofisch.

Sinds medio 1997 vergaderde deze groep intensief: gedurende twee jaar iedere 2 weken, waarbij ook de opvattingen over terminale zorg en spirituele aspecten ruim aan bod kwamen.

Visie

De gezamenlijke wens is om een plek te creŽren waar terminaal zieke mensen in alle rust en waardigheid hun leven op een natuurlijke wijze kunnen afronden. Een plek waar ruimte en aandacht is voor het proces van sterven en waar aan de stervende mens, diens familie en dierbaren omhulling en ondersteuning wordt geboden in dit proces van afscheid nemen en loslaten. De visie is dat de dood bij het leven hoort en dat ook deze laatste fase betekenisvol is.

Belangrijke uitgangspunten zijn om zo goed mogelijke pijnbestrijding en lichamelijke verzorging te bieden en tevens aandacht te hebben voor existentiŽle vragen - in het bewustzijn dat wij allen kwetsbare mensen zijn en onderdeel van een Groter Geheel. Dit vraagt om vanuit liefde en respect zorgvuldig af te stemmen op datgene waar de bewoners en hun naasten behoefte aan hebben.

Doel

Gezocht werd naar een kleinschalige setting, waar zoveel mogelijk de thuissituatie wordt benaderd: waarin veel kan en weinig wet of regel is. Een plek waar alle betrokkenen zichzelf kunnen zijn met ieders eigen talenten en inbreng.

Voorbereiding

Er volgde een lange periode van voorbereiding: deze bestond enerzijds uit bezinning op de geestelijke visie en de wezenlijke inhoud van het werk. Anderzijds de praktische uitvoering daarvan, zoals fondsenwerving, het zoeken van een geschikt huis - er werden vele panden bekeken -, overleg met zorgverzekeraars, met Stichting Thuiszorg Rotterdam, met huisartsen en met andere verwijzers. Verder het aantrekken van vrijwilligers en verpleegkundigen en hen voorbereiden en opleiden voor hun werk en natuurlijk ook het informeren van omwonenden.

De beide panden werden verbouwd onder leiding van architectenbureau Alberts en Van Huut uit Amsterdam (de architecten van de ING (NMB) bank in Amsterdam en van het Gasuniegebouw in Groningen); zij vonden het interessant om zo’n kleinschalig en bijzonder project te doen. De muren en plafonds werden gesluierd geschilderd door Lani, de echtgenote van Alberts, een kunstenares die er iets bijzonders van heeft gemaakt.

Daarna volgde de inrichting, waar ook vele van de vrijwilligers enthousiast aan meewerkten, zoals het in elkaar schroeven van diverse kasten, tafels, stoelen en zo meer.

Opening

Eind november 1999 kon het huis worden geopend. Er werden vier openings-bijeenkomsten gehouden: voor de buren, voor de zakelijke relaties, voor de palliatieve relaties en huisartsen en tot slot voor familie en vrienden van alle medewerkers.

Wandsculptuur

De houten wandsculptuur in de huiskamer, waar in alle vier hoeken een vogel is afgebeeld, hing in de voormalige sauna die hier gevestigd was. Symbolisch is dat de naam “De Vier Vogels” al bedacht was en dat bij het zoeken van geschikte huisvesting deze sculptuur werd aangetroffen op de Mathenesserlaan 424b. Gidi Croes heeft het werk gekocht en bij de opening aan het hospice geschonken.

Tuin

In de daaropvolgende winter ontstonden ook ideeŽn voor het veranderen van de tuin in een vriendelijke buitenruimte waar het goed toeven is voor bewoners, familie, vrienden en vogels door de seizoenen heen.

Bestuur en coŲrdinatoren

Na de opening werden Cintha en Nel de†coŲrdinatoren van het huis, de overigen werden officieel bestuursleden: Hans Boekhout voorzitter, Jaap Cuperus penningmeester, Gidi Croes lid, Frans Reynders medisch adviseur en tevens huisarts van het huis, later hierin bijgestaan door Renee Hooijen. Het bestuur werd aangevuld met Marianne Leemreis als secretaris en later met Christa Stuiver als opvolgster van Gidi Croes.

Raad van Advies

Ook werd een Raad van Advies†gevraagd: mensen van naam en bekendheid in diverse gremia: Paul Nouwen (voorzitter ANWB), Hans Simons (wethouder en ex-staatssecretaris Volksgezondheid ), Leo de Hoog (voorzitter plaatselijke huisartsen vereniging),† Welmet Hudig (predikant),† Ted Splinter (internist, oncoloog EMC), Charles Vecht (neuroloog EMC), Emiel van der Does (Hoogleraar huisartsgeneeskunde), Bart van der Lugt (gynaecoloog en bestuurslid Hospice Haarlem) en mevrouw P.H. voor de Poort (landelijk coŲrdinator VTZ).

De raad van Advies kwam enkele malen bij elkaar (1 keer per jaar meestal) maar had geen erg grote rol in het geheel, zij kwamen en zagen dat het†goed was.

Eerste bewoner

De eerste bewoner kwam op 8 december en overleed op 15 december. Met ingang van het jaar 2000 draait het huis op volle toeren.