De kernwaarden ‘tussen de oren’ krijgen

Het Hospice De Vier Vogels heeft vier waarden geformuleerd die de kern van het ‘zijn’ van het hospice weergeven: Eigenwaarde, Rust, Wijsheid en Geborgenheid. Iedereen die betrokken is bij het hospice wordt geacht naar deze kernwaarden te handelen. Bestuur, coördinatoren, verpleging en vrijwilligers. Om deze kernwaarden goed in te bedden in de organisatie, zijn twee studiedagen georganiseerd. Thema van de studiedag(en) was ‘In het hart van de zaak’. De dagen vonden plaats in het sfeervolle museum Oud Overschie.

De eerste bijeenkomst vond plaats op zaterdag 8 februari jl. Twee weken later, zaterdag 22 februari, vond de tweede bijeenkomst plaats. De dagen stonden onder leiding van Nathalie Roovers: ‘Het programma van de dagen was hetzelfde, ik vond het bijzonder dat elke dag zijn eigen karakter en sfeer had.’

Per studiedag deden ongeveer 20 vrijwilligers mee, plus een aantal andere mensen die op enigerlei wijze aan het hospice zijn verbonden (bestuur, communicatie, coördinatoren, nacht/dag-verpleegkundigen, technische en facilitaire ondersteuning).

Kernwaarden onderschrijven

Coördinator Karin Oldenampsen stond bij het begin van het programma stil bij verleden, heden en toekomst van het hospice. Daarna ging iedereen daadwerkelijk aan de slag. Allereerst werden onder leiding van Nathalie aan de hand van een aantal oefeningen de spieren los gemaakt en werden twee-aan-twee-gesprekjes gevoerd.

image/jpeg

Vervolgens werden de aanwezigen in vier groepen verdeeld en werden de kernwaarden besproken. Vooraf was iedereen verzocht een stukje stof mee te nemen dat symbool staat voor de gekozen kernwaarde. Iedereen binnen de groep kreeg het woord om aan te geven waarom voor welke kernwaarde was gekozen en waarom het betreffende lapje stof hiervoor symbool staat.

 

Zingen en discussiëren

Na de lunch was het tijd voor ‘klank-artiest’ Jasper Merle. Hij liet de groep gezamenlijk een driestemmig lied zingen. Dat werd als bijzonder positief ervaren. Daarna werd de groep wederom in vieren verdeeld. Zo ontstond per kernwaarde een groep. Met deze groep werd aan de hand van een aantal vragen van gedachten gewisseld over het belang van juist deze kernwaarde voor het hospice.

Persoonlijke muziekstukken

image/jpeg

Jasper schoof bij de diverse groepen aan om input te krijgen voor zijn muzikale bijdragen. In het laatste deel van de dag maakte hij voor elke groep en dus voor elke kernwaarde een muziekstuk, waarbij de gesproken woorden werden verweven in vijf verschillende liederen. De eerste studiedag werd in stilte afgesloten. De tweede dag daarentegen eindigde in luid gezang. Een mooi einde van twee indrukwekkende bijeenkomsten.


Het vervolg

Het jaar 2014 staat in het teken van de kernwaarden. Deze studiedagen kunnen worden gezien als startpunt om de kernwaarden meer ‘in het leven’ te brengen en te houden. Iedereen die betrokken is bij het hospice adopteert een kernwaarde. Zo ontstaan vier groepen. Daarnaast is een oproep gedaan om een vijfde groep samen te stellen van mensen die het leuk vinden om met elkaar op een creatieve wijze uiting te geven aan de vier kernwaarden. Gedacht wordt aan een kunstwerk dat in november 2014 wordt gepresenteerd als het hospice haar 3e lustrum hoopt te vieren.